0963.138.600

Zalo Chat

Xăng Ron 95-III
Xăng Ron 95-III
Lượt xem: 1831

Từ tháng 1/2017 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) chính thức kinh doanh xăng RON 95 khí thải mức III và xăng RON 95 khí thải mức IV, với tên gọi tắt niêm yết tại cửa hàng xăng dầu là xăng RON 95-III & xăng RON 95-IV. 

Theo Petrolimex, xăng RON 95-III và RON 95-IV là mặt hàng mới, có các chỉ tiêu chất lượng vượt trội so với Xăng RON 95-II (khí thải mức II) ở 4 chỉ số gồm: hàm lượng chì, g/l, max; hàm lượng lưu huỳnh, mg/kg, max; hàm lượng benzen, % thể tích, max; hàm lượng Olefin, % thể tích, max.